Forfatningsmæssigt juridisk ansvar

Forfatningsmæssige juridiske ansvar erer en af ​​de kvalificerende, systemdannende træk i forfatningsret. Under moderne forhold erhverver dette tegn særlig betydning og vægt. Dette skyldes karakteren af ​​økonomiske, politiske og andre processer i staten.

Forfatningsmæssige rettigheder og forpligtelser er fastsat iartikler i grundloven. Det skal bemærkes, at der med udviklingen af ​​det offentlige liv er et behov for dannelsen af ​​nye mekanismer, som fremmer realiseringen af ​​folkets magt. En af dem er forfatningsmæssigt og juridisk ansvar. Det er en integreret del af det sociale ansvar at være ansvarlig for deres handlinger.

De forfatningsmæssige love fastsat i grundlovengarantier afspejler statens pligt til at beskytte borgernes friheder i landet. Denne form for magtudtryk har meget til fælles med andre former for juridisk pligt.

Forfatningsmæssigt lovligt ansvar harpolitisk karakter. Dette betragtes som ret naturligt i lyset af det faktum, at embedsmænd, der repræsenterer statsmakten, ikke kun er forbundet med myndighederne, men også med staten selv som helhed, dets folk, politik, nationen. Denne bestemmelse er helt levende udtrykt i forfatningsregulering, hvor ansvaret påtager sig større betydning. Dette skyldes, at interesserne for emnerne i de relevante relationer gennemføres på dette område. Derfor har statlige organers eller embedsmændes forfatningsmæssige og juridiske ansvar en væsentlig forskel fra simpelt juridisk ansvar.

Det skal bemærkes, at sfæren under overvejelsebesidder og nogle andre funktioner. Især har forfatningsmæssigt ansvar sådanne forhold som sanktioner og evnen til om nødvendigt at anvende tvang (som et incitament). Disse funktioner er relateret til denne sfære med andre juridiske grene, forudsat forpligtelsen til at svare for deres handlinger i overensstemmelse med den etablerede lovgivning.

Dog indeholder ikke alle juridiske kilder en indikation af muligheden for at anvende sanktioner, hvis det er nødvendigt.

Som en anden funktion skal det bemærkesmangel på detaljeret specifikation. I nogle normative handlinger er kun muligheden for forfatningsmæssigt ansvar angivet. For eksempel er det i tilfælde af overtrædelse af lovgivningen om valg at anvende kriminelle, administrative normer. I overensstemmelse med disse normer såvel som normerne i forfatningsloven vil ansvaret for de åbenbare overtrædelser blive etableret.

En række egenskaber bestemmes af arten og mekanismen til gennemførelse af de relevante normer.

Forfatningsmæssigt ansvar er inkarneretpå to måder: inden for rammerne af et bestemt forfatningsmæssigt retsforhold og gennem normerne i andre juridiske sfærer. I nogle tilfælde er der ikke behov for at bruge andre normer. I andre situationer er forfatningsmæssigt ansvar blandet sammen med andre former for juridisk ansvar. For eksempel vil en stedfortræder for en strafbar handling straffes i overensstemmelse med statlige og strafferetlige normer.

Forfatningsmæssigt ansvar er repræsenteret ien slags retrospektiv (for fortiden) og positivt ansvar. I det andet tilfælde taler de om den rette udførelse af deres opgaver, ansvarlighed, juridiske kompetencer. Således manifesteres den ansvarlige holdning af kroppen eller embedsmanden til dens myndighed. Positivt ansvar er en prioritet inden for forfatningsmæssige forhold.

</ p>
ønsket:
0
Relaterede artikler
Juridisk ansvar og dets typer af
Den Russiske Føderations præsident. Forfatningsretlig status
Hvad er administrativt ansvar?
Typer af juridisk ansvar
Fra hvilken alder er den kriminelle
Juridisk doktrin: Definition og Essence
Parlamentariske Republik. vigtigste
Juridisk kultur. Dens typer, struktur,
Transport fremsendelse: stadier, lovlige
Populære indlæg
op